EG-Kwaliteit

EG-Plantenpaspoort NL

Naktuinbouw Kwaliteitscontrole

Naktuinbouw Nummer 32477

Vermeerderaars en kwekers van teeltmateriaal willen de extra zorg en aandacht die zij besteden aan hun producten graag beloond zien. Naktuinbouw biedt deze producenten kwaliteit-plus-systemen waarmee meerwaarde of topkwaliteit herkenbaar kan worden gemaakt. Plantmateriaal dat voldoet aan de hoge eisen die Naktuinbouw, samen met de producenten, heeft opgesteld, mag worden verhandeld met een Naktuinbouw kwaliteitsmerk en/of certificaat. Naktuinbouw heeft hiervoor twee systemen ontwikkeld: Naktuinbouw Elite® (voor getoetst en getrapt vermeerderd teeltmateriaal) en Naktuinbouw Select Plant® (voor partijen teeltmateriaal van extra kwaliteit).

Naast de uitwendige kwaliteit wordt ook nauwlettend de inwendige kwaliteit en gezondheid van het teeltmateriaal in de gaten gehouden. Voor de kwaliteitsmerken gelden hierbij strengere eisen dan voor de standaardkeuringen.

Doorgaans zijn laboratoriumtoetsen nodig om vast te stellen of aan alle criteria is voldaan. Vooral de rasechtheid, raszuiverheid, herkomst, gezondheid (vrij van virussen, schimmels, bacteriën of aaltjes) en de kwaliteit (inwendig/uitwendig) tellen mee bij de beoordeling van gecertificeerd materiaal.

Producenten die hun plantmateriaal met de aanduiding Naktuinbouw Elite® willen verhandelen zijn bovendien gebonden aan een voorgeschreven (getrapt) vermeerderingssysteem (zie vermeerderingspiramide). Voor de producent is het Naktuinbouw Elite® -kwaliteitsmerk of het Naktuinbouw Select Plant® -kwaliteitsmerk de uiteindelijke bevestiging van het hogere kwaliteitsniveau van het product. Het certificaat of kwaliteitsmerk geldt in sommige gevallen voor een hele partij en in andere gevallen voor individuele planten.